• Participatie
  in de
  Omgevingswet
 • Welkom bij
  samen staan we sterk
 • De partner
  die u zoekt...
Neerlands

samen staan we sterk

Duurzaam ontwerpen met de Global Goals

Onderscheid door creativiteit

Neerlands is een jonge, frisse en dynamische organisatie, gespecialiseerd op het gebied van inrichting van de leefomgeving. Adviseurs die de opdrachtgever in het gehele traject - van participatie tot beheer - adviseren en ondersteunen. Bij het oplossen van vraagstukken staat niet alleen de functionaliteit centraal, duurzaamheid en de sociale invulling zijn belangrijke aandachtspunten. Kenmerkend is onze creatieve en praktische aanpak. Neerlands is een onafhankelijke regisseur die adviseert en/of begeleidt op het gebied van:

 • participatieprojecten gericht op de nieuwe Omgevingswet;
 • duurzame en toekomstbestendige leefomgeving;
 • groenstructuurplannen gericht op mens en natuur.

Neerlands adviseurs zijn betrokken bij lokale overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners en spreken de taal van alle betrokkenen. Het gaat met name om een constructieve samenwerking tussen alle partijen. Neerlands onderscheidt zich in het opzetten en begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen inwoners, ondernemers, overheden en/of maatschappelijke organisaties. In onze onafhankelijke rol als adviseur of als projectleider zorgen wij voor optimale resultaten.

Omgevingsmanagement

De Omgevingswet stelt minder regels en rekent op meer betrokkenheid van burgers. Om een project moeiteloos te laten voorlopen, moeten stakeholders in een vroeg stadium betrokken worden. Participatie en omgevingsmanagement zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Een goed omgevingsmanagement bestaat uit betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid en aandacht voor de relatie. De omgevingsmanagers van Neerlands fungeren als dé schakel tussen uw project en haar omgeving, behouden in projecten het totaaloverzicht van alle verschillende belangen en kunnen daar praktisch naar handelen.

Taken van onze omgevingsmanagers:

 • In kaart brengen van alle stakeholders en het afstemmen en borgen van de eisen, wensen en raakvlakken;
 • Aanspreekpunt vormen voor alle stakeholders;
 • Registreren en beantwoorden van klachten om alle stakeholders tevreden te houden;
 • Afstemming met omgevingspartijen;
 • Zorgt voor probleem(h)erkenning van het project bij de belangrijkste stakeholders;
 • Creëert draagvlak voor de aanpak, ontwerpkeuzes en gekozen kwaliteit;
 • Het faciliteren van (bewoners)participatie;
 • Brengt eisen, wensen en randvoorwaarden vanuit de projectomgeving in, in het projectteam;
 • Zorgt dat de project- en omgevingsbelangen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd;
 • Onderhoudt contacten met omgevingspartijen gericht op proactief afstemmen van belangen, intenties en gevoeligheden.

Een verkeerde strategie voor participatie kan leiden tot verkeerde verwachtingen. Participanten worden in een vroeg stadium betrokken bij de (her)inrichting van de leefomgeving waar later blijkt dat het praktisch en/of financieel onhaalbaar is.

Om teleurstellingen in een later stadium van het proces te voorkomen werkt Neerlands nauw samen met GWW-Ingenieurs. Een ingenieursbureau in de grond-, weg- en water-bouw met veel praktische kennis en ervaring. Door GWW-Ingenieurs tijdig te betrekken worden teleurstellingen voorkomen. Door samen te werken met alle betrokken partijen komen niet alleen inzichten en creatieve ideeën vroegtijdig op tafel, maar zorgt anderzijds ook voor meer draagvlak en vertrouwen. Een goed participatieproces leidt tot een beter en duurzaam resultaat.

Lees verder

Contact