Visualisatie en rapportage

Visualisatie en rapportage

Het opstellen en vormgeven van professionele documenten vormt een brug in de communicatie tussen de professional en de leken, tussen projectteam en de gebruikers. Neerlands vertaalt uw wens naar een passend communicatiemiddel. De vorm hangt af van de doelgroep, het doel en randvoorwaarden als tijd en budget.

Neerlands stelt onder andere de volgende documenten op:

  • Flyers;
  • Brochures;
  • Visualisaties;
  • Impressietekeningen;
  • Presentatieposters;
  • Rapporten;

Visualisaties geven een toegankelijk en realistisch beeld van een projectstadium zonder te vervallen in het gebruik van (technisch) vakjargon. Bovendien zijn visualisaties op verschillende manieren te presenteren en te verspreiden.