De Strijp - Kilder

De Strijp

Kilder

OPDRACHTGEVER(S)

  • Gemeente Doesburg

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van gemeente Doesburg hebben wij een impressietekening en presentatieposter opgesteld. Het doel was gericht op het visueel zichtbaar maken van de inrichting van trottoirs, parkeervakken, rijwegen en het openbaar groen. De poster werd als communicatiemiddel gebruikt naar de (toekomstige) bewoners van de wijk.

WERKZAAMHEDEN

  • Visualisatie en presentatie

CONTACTPERSOON

P. Keulen