Participatie

Participatie

In de huidige participatieve maatschappij wil de burger meedoen, meedenken en meebeslissen over gemeentelijk beleid en de inrichting van de eigen leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet (ingangsdatum 2021) is een bundeling van 26 ‘oude’ wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Een belangrijk uitgangspunt is de integrale samenwerking en afstemming van beleid en regelgeving omtrent de (fysieke) leefomgeving.

Neerlands adviseurs zijn betrokken bij lokale overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners en spreken de taal van alle betrokkenen. Neerlands heeft ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen inwoners, ondernemers, overheden en/of maatschappelijke organisaties. In onze onafhankelijke rol als adviseur of als projectleider zorgen wij voor optimale resultaten.