Ontwerp

Ontwerp

In samenwerking met de stakeholders wordt gewerkt aan een (her)inrichting van de leefomgeving.

Samen met de participanten worden vanuit alle invalshoeken de gevolgen van het ontwerp, de kosten en de opbrengsten afgewogen en keuzes gemaakt, die door betrokkenen en belanghebbenden breed gedragen worden.
Bewoners spannen zich vaak vrijwillig in voor hun buren, buurt of vrijwilligersorganisatie. Ze werken indien nodig hierin samen met instellingen of gemeente. De sociale samenhang en leefbaarheid van hun buurt hebben de betrokken bewoners als pijlers. Zij zijn belangrijk voor het borgen van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Vanuit het perspectief van de overheid zijn de volgende zes redenen te noemen om participatieprocessen te organiseren.

  • Kennis en de creativiteit;
  • Meer sociale cohesie;
  • Grotere verantwoordelijkheid;
  • Besparing van tijd en geld;
  • Draagvlak;
  • Betere verhouding overheid en bewoners.