Handige startpagina met verkeer, weer, nieuws en meer >
    HOME ONZE DIENSTVERLENING CASES   OFFERTE AANVRAGEN CONTACT  
 
 


Onze dienstverlening: van advies tot compleet plan

Onafhankelijk verkeersadvies
Met onze ervaring in het werkveld bieden we wegbeheerders van gemeenten, provincies en waterschappen onafhankelijk praktisch advies bij wegwerkzaamheden en verkeersomleidingen.

Neerlands Verkeerstechniek biedt onafhankelijk advies: we hebben geen baat bij het verhuren van materialen of mensen. Door onze onafhankelijke positie kan ons advies ook gebruikt worden als second opinion.

De veiligheid van de weggebruiker en de wegwerker staat hierbij altijd voorop. We houden rekening met de Nederlandse wetten en actuele richtlijnen rondom verkeerstechniek. Denk hierbij aan relevante Nederlandse wetgeving van o.a:

- Arbeidsomstandighedenwet 1998( de arbowet);
- Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994);
- Burgerlijk wetboek (BW);
- Algemeen wet bestuurswet (AWB);
- Bouwplaatsbepalingen van het arbobesluit 1997.

We adviseren u graag rondom de kostprijs van uw project, we kunnen een onafhankelijke kostenraming doen. Daarnaast adviseren we u graag over de planning in tijd en inzet van mensen en materieel.

Compleet uitgewerkt verkeersplan
We kunnen een compleet verkeersplan ontwerpen die duidelijk en helder aangeeft hoe u de verkeerssituatie dient in te richten, dit is ook zeer interessant voor uitvoerende partijen zoals aannemers en evenementhouders . Ons team van enthousiaste tekenaars ontwerpen een grafische weergave die u ontvangt in PDF. Uiteraard voldoen onze ontwerpen aan de eisen en geldende richtlijnen. Indien gewenst dan maken we het verkeersplan in uw eigen huisstijl.

Door onze concrete en heldere vraagstelling in een visueel stappenplan kunnen we gemiddeld binnen één week het ontwerp leveren.

Toezicht op kosten en kwaliteit
Ook tijdens de uitvoering van het project kunnen we u  ondersteuning bieden. Zo kan gedurende het gehele project specifiek toezicht gehouden worden op de tijdelijke verkeersmaatregelen.
Denk hierbij aan dat de maatregelen op de juiste wijze, plek en tijd worden neergezet en weer verwijderd worden. Daarnaast kan er toezicht worden gehouden op hoeveelheden, orde en netheid op de werkplek en de kwaliteit van het afzetmateriaal.

 
Maak uw keuze:
  Vraag een offerte aan >
  Neem contact op >
 
 
 

Neerlands Verkeerstechniek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09191074.
Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. All contents copyright © 2008 Neerlands Verkeerstechniek
Sitemap: Home - Onze dienstverlening - Cases - Offerte aanvragen - Contact -