Diensten

Participatie
de sleutel tot succes

In de huidige participatieve maatschappij wil de burger meedoen, meedenken en meebeslissen over gemeentelijk beleid en de inrichting van de eigen leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet (ingangsdatum 2021) is een bundeling van 26 ‘oude’ wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Lees verder
Ontwerp
een gezonde leefomgeving

In samenwerking met de stakeholders wordt gewerkt aan een (her)inrichting van de leefomgeving.
Samen met de participanten worden vanuit alle invalshoeken de gevolgen van het ontwerp, de kosten en de opbrengsten afgewogen en keuzes gemaakt, die door betrokkenen en belanghebbenden breed gedragen worden.

Lees verder
Beplantingsadvies
mens en natuur

De klimaatverandering met extreme hitte, droogte en overmatige neerslag heeft tegenwoordig in ieder stedelijk gebied impact. Een groene buitenruimte biedt niet alleen een gezondere leefomgeving maar biedt een stad verkoeling bij extreme warmte en het overtollig hemelwater wordt door middel van een beplante bodem geïnfiltreerd.

Lees verder
Visualisatie en rapportage
maak het beeldend

Het opstellen en vormgeven van professionele documenten vormt een brug in de communicatie tussen de professional en de leken, tussen projectteam en de gebruikers. Neerlands vertaalt uw wens naar een passend communicatiemiddel.

Lees verder