Beplantingsadvies

Beplantingsadvies

De klimaatverandering met extreme hitte, droogte en overmatige neerslag heeft tegenwoordig in ieder stedelijk gebied impact. Een groene buitenruimte biedt niet alleen een gezondere leefomgeving maar biedt een stad verkoeling bij extreme warmte en het overtollig hemelwater wordt door middel van een beplante bodem geïnfiltreerd. Bij de (her)inrichting van een buitenruimte maakt Neerlands ontwerpen die een functionele, maatschappelijke, economische, toekomstgerichte en duurzame meerwaarde hebben.

Naast het openbaar groen hebben ook de ondernemers en bewoners invloed op de consequenties van de klimaatverandering. In veel gevallen zijn de bedrijventerreinen, industriegebieden en particulieren tuinen grotendeels verhard en ingericht op basis van extensief onderhoud.

Het openbaar groen zorgt naast de esthetische waarde ook voor onder andere:

 • zuivering van de lucht;
 • opname van fijnstof;
 • verkoeling;
 • buffering van hemelwater;
 • hogere leefbaarheid;
 • meer biodiversiteit;
 • hogere veiligheid;
 • waarde verhoging onroerend goed;
 • recreatie;
 • minder stress;
 • minder ziekteverzuim.

Neerlands vertaalt de visie van de opdrachtgever naar een passend ontwerp en beplantingsplan. Daarnaast initiëren wij participatietrajecten voor het opstellen van een ontwerp, de aanleg en het onderhoud hiervan.

Klanten van ons zijn:

 • Gemeenten;
 • Maatschappelijke organisaties
 • Ondernemers
 • Onderwijsinstellingen
 • Bewoners.